www.moggeshemsida.se

Eriksberg, området från dåtid till nutid

Bilden är nog från början av 60 talet

Jag har nu gått med här som medlem i Landgången - sjöfartscommunity,och här kommer lite bilder från den här tiden dom byggde båtar,och texten som jag har lagt in talar om lite vad som hände under den här tiden. 

Vykort från färjenäs med Eriksbergs Varv den gamla tankern med påbyggd bostadsdel för arbetare som
inte hade bostad i Göteborg med omnejd. I den nedsänkta flytdockan en Rio båt och i granndockan en tanker
kan vara Texaco Bogata som låg på varvet ibland. Bilden från 60 talet någon gång på Lindholmens Varv ligger
bland annat ett sjösatt nybygge. Bilden kan vara från 1968 då Texaco Bogata blev av med midskeppsbygget
efter den svåra olyckan. Och det är möjligt att Riobåten skall förlängas. Det gjordes i slutet av 60 talet och jag
tror att Eriksberg förlängde dom alla.

Eriksbergs Varv under 60 talet med Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg i flytdocka och
en av Transatlantics styckegodsare i den andra docken på stapelbädden ett tankfartyg med midskepps 
bygge. Det är väl samma stapelbädd som är den enda bevarade där även segelfartyget Götheborg byggdes
Bilden är nog från början av 60 talet

En bild ungefär 10 år senare med nybygget Svealand på 270 000 Dwt och på stapelbädden ett RoRo bygge.
Eventuellt till Transatlantic Den gröna bockkranen som nu är orange kom dit år 1969

Du har bjudits in att titta i albumet för Morgan. Det här albumet har 12 filer.

Eriksberg, området

Bebyggelse på Norra Älvstranden har funnits åtminstone sedan 1300-talet då här låg en borg eller ett slott, Lindholmens slott. På 1500-talet fanns, mellan Slottsberget och Skatberget, ett skeppsvarv som byggde båtar för svenska örlogsflottan. Men i stort sett var området långt in på 1800-talet en lantlig idyll. Göteborgs tillväxt skedde söder om älven.

Eriksberg i framtiden

En viktig del av Älvstranden Utveckling AB:s arbete är att styra och påverka innehållet och inriktningen på byggnationerna som sker på Norra Älvstranden. De har skapat en plan för hur den övergripande helheten ska se ut. I planerna finns 600 000 m2 byggrätter som skall förverkligas i framtiden. Detta innebär investeringar med ett sammanlagt belopp om ca 10 miljarder kronor. Under de närmaste åren kommer det att bl. a. att byggas kontorsfastigheter på Lindholmspiren och bostäder vid Sannegårdshamnen. Till kommande investeringar hör även all infrastruktur med gator, ledningar, parker, bryggor mm. På deras hemsida www.alvstranden.com kan du läsa om de olika kommande byggen och planerna på hur Eriksberg ska se ut i framtiden. Den större delen av byggnationerna har färdigställts medan andra är under uppförande och då i huvudsak inom området Västra Eriksberg och (plattån).

Bilder med markeringar för respektive område‏

Hej jag ville minnas hur det var på Eriksberg då och nu,för idag är det ju inte något varv mer som ni vet,men här har blivit fint men mycket dyrt för dom som hyr och har köpt sina lägenheter,vi har några av våra bekanta som bor och har köpt här,men nu ville jag bevara det här på min sida,för det kan ju vara bra om det är fler av våra familjer som vill hit,då är det ju bra att gå in här och titta hur det ser ut. 

Du har bjudits in att titta i albumet för Morgan. Det här albumet har 59 filer.

Senaste kommentarer

20.10 | 08:30

Trevligt!

11.04 | 16:16

Tack Mogge !! kul att se gamla minnen

11.02 | 18:34

Finns museet i Örebro kvar?